Gửi các thành viên Tre Nghệ tương lai

Đội ngũ sáng lập Tre Nghệ là những người có niềm đam mê với nghề với mục tiêu rõ ràng là mang lại giá trị tối đa cho khách hàng từ những sản phẩm và dịch vụ mà Tre Nghệ cung cấp. Tre Nghệ có niềm tin tuyệt đối rằng, chỉ như vậy mới mang lại sự phát triển bền vưỡng cho doanh nghiệp. Và từ đó chúng ta sẽ được tưởng thưởng bằng sự hạnh phúc khi làm việc và cuộc sống tốt đẹp hơn cho mỗi thành viên Tre Nghệ.

Tre Nghệ có tầm nhìn, mục tiêu, và văn hoá doanh nghiệp rõ ràng và nó được ghép nên từ chính mục tiêu cá nhân, cách thức làm việc và phục vụ khách hàng của mỗi thành viên Tre Nghệ. Văn hoá của Tre Nghệ tập trung vào giá trị, khiêm tốn và minh bạch. Vì vậy chúng tôi luôn làm việc với tinh thần lắng nghe, chia sẻ, đoàn kết để từ đó có thể luôn mang lại sự hiệu quả hơn trong công việc, và sự hành phúc hơn khi đồng hành cùng nhau đúng như sologan khi làm việc của Tre Nghệ “No Drama, More Effective, More Happiness”.

Hẹn gặp bạn ở mái nhà chung Tre Nghệ nhé!

Tre Nghệ có tầm nhìn, mục tiêu, và văn hoá doanh nghiệp rõ ràng và nó được ghép nên từ chính mục tiêu cá nhân, cách thức làm việc và phục vụ khách hàng của mỗi thành viên Tre Nghệ. Văn hoá của Tre Nghệ tập trung vào giá trị, khiêm tốn và minh bạch. Vì vậy chúng tôi luôn làm việc với tinh thần lắng nghe, chia sẻ, đoàn kết để từ đó có thể luôn mang lại sự hiệu quả hơn trong công việc, và sự hành phúc hơn khi đồng hành cùng nhau đúng như sologan khi làm việc của Tre Nghệ “No Drama, More Effective, More Happiness”.

Hẹn gặp bạn ở mái nhà chung Tre Nghệ nhé!

Vị trí tuyển dụng

Mọi cá nhận đều có những điểm vượt trội khác biệt, và chắc chắn bạn đang trên hành trình đi tìm phiên bản tốt nhất mà vụ trụ tạo ra mình. Thật tuyệt vời khi hành trình đó có những người đồng hành cùng chung niềm tin dưới ngôi nhà Tre Nghệ.

Hoạt động tại Tre Nghệ