Trang chủ / Các dự án Tre Nghệ / Nhà phố của anh Tâm tại khu Chí Linh – Vũng Tàu

Nhà phố của anh Tâm tại khu Chí Linh – Vũng Tàu

  • Hình thiết kế
  • Hình hoàn thành
  • Hình thi công
  • Video
THÔNG TIN DỰ ÁN
Nhà phố của anh Tâm tại khu Chí Linh – Vũng Tàu
Chủ đầu tư
Chị Diệp
Địa điểm
Tân Phú, Tp.HCM
Kinh Phí
Phần Thô: 1,150 tỷ, Vật tư hoàn thiện: 450tr Nội thất: 450tr.
Địa điểm
Tân Phú, Tp.HCM
Địa điểm
Tân Phú, Tp.HCM
Địa điểm
Tân Phú, Tp.HCM
THÔNG TIN DỰ ÁN
Nhà phố của anh Tâm tại khu Chí Linh – Vũng Tàu
Chủ đầu tư
Chị Diệp
Địa điểm
Tân Phú, Tp.HCM
Kinh Phí
Phần Thô: 1,150 tỷ, Vật tư hoàn thiện: 450tr Nội thất: 450tr.
Địa điểm
Tân Phú, Tp.HCM
Địa điểm
Tân Phú, Tp.HCM
Địa điểm
Tân Phú, Tp.HCM
THÔNG TIN DỰ ÁN
Nhà phố của anh Tâm tại khu Chí Linh – Vũng Tàu
Chủ đầu tư
Chị Diệp
Địa điểm
Tân Phú, Tp.HCM
Kinh Phí
Phần Thô: 1,150 tỷ, Vật tư hoàn thiện: 450tr Nội thất: 450tr.
Địa điểm
Tân Phú, Tp.HCM
Địa điểm
Tân Phú, Tp.HCM
Địa điểm
Tân Phú, Tp.HCM
THÔNG TIN DỰ ÁN
Nhà phố của anh Tâm tại khu Chí Linh – Vũng Tàu
Chủ đầu tư
Chị Diệp
Địa điểm
Tân Phú, Tp.HCM
Kinh Phí
Phần Thô: 1,150 tỷ, Vật tư hoàn thiện: 450tr Nội thất: 450tr.
Địa điểm
Tân Phú, Tp.HCM
Địa điểm
Tân Phú, Tp.HCM
Địa điểm
Tân Phú, Tp.HCM