Trang chủ / Các dự án Tre Nghệ / Nhà phố 2 tầng 5x15m

Nhà phố 2 tầng 5x15m

  • Hình thiết kế
  • Hình hoàn thành
  • Hình thi công
  • Video
THÔNG TIN DỰ ÁN
Nhà phố 2 tầng 5x15m
Chủ đầu tư
Chị Hằng - Quận 12
Diện tích
5M x 15M
Công năng
1 PK, 1 PB, 2 PN, 1 PT, 2 WC
Phong cách
Mái Thái, Hiện Đại
THÔNG TIN DỰ ÁN
Nhà phố 2 tầng 5x15m
Chủ đầu tư
Chị Hằng - Quận 12
Diện tích
5M x 15M
Công năng
1 PK, 1 PB, 2 PN, 1 PT, 2 WC
Phong cách
Mái Thái, Hiện Đại
THÔNG TIN DỰ ÁN
Nhà phố 2 tầng 5x15m
Chủ đầu tư
Chị Hằng - Quận 12
Diện tích
5M x 15M
Công năng
1 PK, 1 PB, 2 PN, 1 PT, 2 WC
Phong cách
Mái Thái, Hiện Đại
THÔNG TIN DỰ ÁN
Nhà phố 2 tầng 5x15m
Chủ đầu tư
Chị Hằng - Quận 12
Diện tích
5M x 15M
Công năng
1 PK, 1 PB, 2 PN, 1 PT, 2 WC
Phong cách
Mái Thái, Hiện Đại
Các dự án liên quan