Trang chủ / Các dự án Tre Nghệ / Nhà phố – Anh Đạo – Nha Trang

Nhà phố – Anh Đạo – Nha Trang

  • Hình thiết kế
  • Hình hoàn thành
  • Hình thi công
  • Video
THÔNG TIN DỰ ÁN
Nhà phố – Anh Đạo – Nha Trang
Chủ đầu tư
Anh Đạo - TP. Nha Trang, Khánh Hòa
Diện tích
Công năng
1 PK, 1 PB, 2 PN, 1 Phòng Thờ, Phòng Gym, 3WC
Phong cách
Hiện đại
THÔNG TIN DỰ ÁN
Nhà phố – Anh Đạo – Nha Trang
Chủ đầu tư
Anh Đạo - TP. Nha Trang, Khánh Hòa
Diện tích
Công năng
1 PK, 1 PB, 2 PN, 1 Phòng Thờ, Phòng Gym, 3WC
Phong cách
Hiện đại
THÔNG TIN DỰ ÁN
Nhà phố – Anh Đạo – Nha Trang
Chủ đầu tư
Anh Đạo - TP. Nha Trang, Khánh Hòa
Diện tích
Công năng
1 PK, 1 PB, 2 PN, 1 Phòng Thờ, Phòng Gym, 3WC
Phong cách
Hiện đại
THÔNG TIN DỰ ÁN
Nhà phố – Anh Đạo – Nha Trang
Chủ đầu tư
Anh Đạo - TP. Nha Trang, Khánh Hòa
Diện tích
Công năng
1 PK, 1 PB, 2 PN, 1 Phòng Thờ, Phòng Gym, 3WC
Phong cách
Hiện đại
Các dự án liên quan